Rozmiar czcionki: 75% 100% 125%

Historia restauracji

Historia naszej restauracji jest krótka, a jednocześnie bardzo bogata.

Mieszkańcy wsi Jełowa od zawsze byli ze sobą bardzo zżyci. Często wieczorami gromadzili się w ówczesnym przykościelnym domu spotkań. Po pewnym czasie dotychczasowe miejsce okazało się być za małe. Wtedy narodził się pomysł, budowy Domu, gdzie wszyscy chętnie mogliby w komfortowych warunkach spotykać się.

Wszyscy aktywiści wsi z Proboszczem na czele, podjęli decyzję budowy prawdziwego Domu Spotkań.

Uległ on jednak częściowej modyfikacji, ponieważ zdecydowano, że nie powstanie nowy budynek, a zostanie przebudowana stodoła, znajdująca się nieopodal kościoła.

Duży remont stodoły napotkał tylko jedną przeszkodę, był nią brak finansów. Dzięki zaradności inicjatorów, udało się zgromadzić środki z różnych źródeł, między innymi z Kontraktu Wojewódzkiego.

Tak wyglądał budynek w marcu 2005 roku

Przystąpiono do przebudowy. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu mieszkańców, w szczególności grupy 40 seniorów wsi, jak również księdza Proboszcza, w niedługim czasie powstał nowy, elegancki budynek. Budowa "Stodoły - Domu spotkań" została ukończona  5 marca 2005 roku.

Uroczystość otwarcia Restauracji Bartosz.

Po dwóch latach "Stodoła - Dom spotkań" została przekształcona w restaurację, która przyjęła nową nazwę: Bartosz.

Od dnia 20 stycznia 2007 roku "Dom spotkań" - Restauracja Bartosz służy już nie tylko mieszkańcom, ale także licznym gościom.

© 2009 Restauracja Bartosz

Projekt i realizacja Mapa strony